Print PDF

Крис Р Холдинг ООД

Дружеството е създадено през 1997 г. и предлага услуги в следните области: счетоводство, финанси, данъчно, трудово и търговско право. Покрива се целия спектър на необходимите за една фирма дейности, свързани с нейното административно обслужване: счетоводство, ТРЗ, деловодство, планиране, анализи, банкиране, консултации и т.н. Дългосрочните цели на КРИС Р Холдинг са възможно най-широко покриване на обхвата от всички услуги, свързани с администрацията на едно предприятие, включително по-голям обем от правни услуги. Към настоящия момент Крис Р Холдинг обслужва  на абонаментен принцип 150 фирми, а като консултант – 50 фирми.

 

Презентация 09.2011

 

лого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| + - | RTL - LTR